Verkeersexamen 2018

11 oktober 2017

Het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland is dé manier om te toetsen of leerlingen zich veilig kunnen bewegen in het verkeer. Het VVN verkeersexamen bestaat uit een theoretisch- en een praktijkdeel. Het examen is toegankelijk voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.

VVN theoretisch verkeersexamen 2018

Het landelijk theorie verkeersexamen vindt plaats op donderdag 5 april 2018. In totaal moeten leerlingen 25 vragen beantwoorden. De vragen gaan over verkeersbegrippen, verkeersafspraken en verkeersborden. Het theoretisch verkeersexamen wordt vaak, op aanbeveling van Veilig Verkeer Nederland, in groep 7 georganiseerd, terwijl het praktijkdeel dan in groep 8 wordt getoetst. Op deze manier wordt er ook in groep 8 aandacht besteed aan verkeerslessen.

Theorie examen oefenen

De beste voorbereiding op zowel het theoretische als het praktische verkeersexamen is structurele verkeerseducatie op school. Daarnaast kunnen docenten vanaf zes weken voor het examen met de klas de examenquiz spelen op het digibord. De examenquiz is een handige manier om de theorie te oefenen. Leerlingen ontdekken op deze manier of ze alle onderdelen goed onder de knie hebben en hoe ze vragen binnen de gestelde tijd kunnen beantwoorden. Docenten kunnen de handleiding (PDF) en waar/niet waar-kaarten downloaden.

Via de oefenwebsite kunnen leerlingen verkeerexamens van voorgaande jaren oefenen. De oefenwebsite met oefenexamens komt in februari 2018 online. Op deze website staat ook tips en informatie voor docenten.

VVN praktisch verkeersexamen 2018

Er is geen landelijke datum voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Dit wordt lokaal georganiseerd en organisatoren zijn vrij om hiervoor een dag te kiezen. Wil je weten wanneer het praktijkexamen voor jouw school is? Het regionale Veilig Verkeer Nederland kantoor in je regio, of de school zelf, kan vertellen wie het praktisch verkeersexamen organiseert en wanneer het praktisch verkeersexamen 2018 plaatsvindt.

Praktijk verkeersexamen oefenen

Het VVN praktische verkeersexamen kan worden geoefend door de daadwerkelijke examenroute te fietsen. Zes weken voor het examen is de route al bekend. School en ouders kunnen hier beiden een rol in spelen. Ook kan met de VVN examen app worden geoefend. Deze app is gratis te downloaden in de verschillende app-stores.

Fietscontrole voor het praktijk verkeersexamen

Voordat leerlingen mee mogen doen aan het VVN praktisch verkeersexamen moet de fiets voldoen aan de eerste vijftien punten van de fietscontrolekaart (PDF). Enkele punten zijn bijvoorbeeld dat het zadel goed vast zit, de banden voldoende profiel hebben en dat de bel goed is te horen. De fietscontrole is een praktische manier om aan te tonen waaraan een fiets moet voldoen om overdag veilig mee te kunnen rijden. Vaak wordt de fietscontrole uitgevoerd op een speciale themadag op school.

Digitaal verkeersexamen VVN

Veilig Verkeer Nederland gaat met z’n tijd mee: het theoretisch verkeersexamen 2018 wordt (op een aantal scholen) digitaal uitgevoerd. Het betreft een pilot voor een beperkt aantal scholen, dus nog niet elke school kan in 2018 het theorie examen al digitaal doen.

Doet je school mee?

Plaats eerst de gebruikelijke bestelling voor het VVN theoretisch Verkeersexamen in onze webwinkel. Daarna ontvangt je school van ons een uitnodiging om mee te doen met de pilot voor het digitale examen. Aan de digitale pilot zijn geen extra kosten verbonden. Omdat het een pilot betreft, verstrekken we dit jaar ook nog de boekjes voor het theoretisch examen aan de deelnemende scholen. Zo heb je altijd een papieren versie voorhanden

Bestel de materialen voor het theoretisch verkeersexamen

Alles wat je nodig hebt voor het VVN theoretisch verkeersexamen kan nu worden aangeschaft via onze webwinkel.

 

Houd je brievenbus in de gaten: eind oktober ontvangt de school een bestelbrochure voor het VVN Verkeersexamen