Praktische verkeersprojecten op jouw school

Heeft jouw school een VVN verkeersouder of gaat deze er in de toekomst komen? Meld je school dan aan voor de VVN Praktische verkeersprojecten voor scholen en verkeersouders. Met dit lidmaatschap, speciaal voor basisscholen, kunnen verkeersouders en leerkrachten elk jaar vier gratis VVN verkeerspakketten bestellen.

Gratis verkeerspakketten


In de speciale VVN verkeerspakketten zit al het materiaal wat de verkeersouder nodig heeft voor speciale acties. Zo is er bijvoorbeeld het pakket Veilig op de Fiets voor een actiedag waarbij fietsen worden gecontroleerd op veiligheid. De verkeerspakketten sluiten aan op de Doorlopende Leerlijn Verkeerseducatie in het Basisonderwijs die Veilig Verkeer Nederland heeft ontwikkeld als basis voor de ontwikkeling van verkeersmethodes en -materialen.

Het uiteindelijke doel van verkeerseducatie op school en thuis is om kinderen veilig zelfstandig te laten deelnemen aan het verkeer. Kinderen in de basisschoolleeftijd leren omgaan met het verkeer door te doen!  Onze verkeerspakketten dragen hier aan bij. Niet alleen zitten er in het pakket een handleiding met instructies, maar ook de materialen die nodig zijn om een actie, praktische les of project te organiseren. In elk pakket zit voldoende actiemateriaal voor honderd kinderen.
 
Elke school wordt gevraagd om minimaal één project per jaar uit te voeren, maar meer aandacht voor veilig verkeer is altijd beter.

 


Kosten VVN Praktische Verkeersprojecten voor scholen

De kosten voor het lidmaatschap Praktische Verkeersprojecten bedragen €95 per kalenderjaar. Het is mogelijk dat jouw school recht heeft op subsidie hiervoor. Heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met één van de VVN regiokantoren.

Meld jouw school aan voor de VVN Praktische Verkeersprojecten!

Waarom een VVN Verkeersouder

Het is voor kinderen belangrijk om zelfstandig en veilig naar school te kunnen gaan. In 25 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd dat kinderen naar school gaan opgelopen van 6 naar 8,5 jaar.

De VVN Verkeersouder zorgt ervoor dat kinderen (weer) veilig zelf naar school kunnen lopen of fietsen. De verkeersouder is de verbindende factor tussen school en ouders aan de ene kant en de gemeente, politie en andere organisaties aan de andere kant. Door het organiseren van acties en projecten leren kinderen om zelf de gevaren van het verkeer in te schatten.

Daarnaast is de verkeersouder er om samen met andere ouders het gebied rondom school veiliger te maken.

De verkeersouder is dé persoon die het schoolteam helpt bij verkeersacties organiseren en ervoor gaat zorgen dat kinderen nog meer plezier krijgen in hun verkeerslessen.

Ben je nog geen verkeersouder maar vind je verkeersveiligheid wel een belangrijk thema?