Gedrag van kinderen in het verkeer: groep 4

6 september 2017

In Nederland gaan kinderen vanaf gemiddeld negen jaar voor het eerst alleen naar school. Door veel te oefenen met de ouders kunnen kinderen sneller zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Verkeersinzicht kinderen groep 4

Uit onderzoek blijkt dat kinderen onder de zeven jaar nog niet de nodige vaardigheden hebben om veilig te kunnen oversteken. Ze zien het aanwezige verkeer bijvoorbeeld niet op tijd. Dit geldt voor de helft van de 4- tot 14-jarigen. Daarom is het voor jonge kinderen onmogelijk om veilig over te steken op de manier die ouders graag zouden willen zien.

Het verkeer bestaat uit allerlei elementen die samen komen. Om al deze bronnen te beoordelen op informatie en gevaar is erg moeilijk voor kinderen onder zeven jaar. Daarbij komt dat jonge kinderen, vooral jongens, erg impulsief zijn.

Ook is het voor kinderen die jonger zijn dan negen jaar moeilijk om onderscheid te maken tussen veilige- en niet-veilige oversteekplaatsen.

Kinderen onder negen jaar zijn sneller afgeleid dan oudere kinderen en kunnen niet goed inschatten welke onderdelen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Verkeerspakket Stap vooruit

Oefenen met oversteken, tekenen, knippen en plakken: kinderen uit groep vier gaan actief aan de slag met het VVN verkeerspakket Stap vooruit. Ze leren wat hun plek is in het verkeer en waar ze veilig kunnen spelen. Ook leren ze met dit lespakket de eerste verkeersborden te herkennen en wat voorgaan in het verkeer is. Het pakket wordt elk jaar geactualiseerd en bestaat uit 8 verkeerswerkbladen (ook voor digibord) en bevat een handleiding en toetsen. De verkeerswerkbladen kunnen worden gedownload, net zoals de praktijklessen, toetsen, digibordlessen en filmpjes. Het abonnement op Stap vooruit kost 4,69 euro per leerling. Het kan hier worden besteld.

VVN Schoolpleinpakket

Het Schoolpleinpakket is een lespakket geschikt voor groep 1 t/m 8. Leerlingen leren hiermee oversteken, veilig af te slaan, voorrang te geven en nog veel meer nuttige dingen. In het pakket zitten onder andere verkeerslichten, een zebrapad, hesjes en verkeersborden. De lessen worden omschreven in een handleiding en met het bijgeleverde stoepkrijt kunnen de situaties op het plein worden getekend. De lessen worden gegeven door een leerkracht, maar Verkeersouders en leerlingen uit de bovenbouw kunnen helpen.

Lees meer over het gedrag van kinderen in het verkeer