Van probleem naar oplossing

Zorg ervoor dat je vrijwilligerswerk als VVN Verkeersouder geen fulltime baan wordt met de PODOE-methode. PODOE staat voor Probleem, Oorzaak, Doel, Oplossingen en Evaluatie. De PODOE-aanpak is een methode om verkeerskundige problemen op te lossen. Als je deze methode volgt, dan zorg je voor een goed overzicht met de bijpassende oplossing.

Problemen inventariseren

PODOE werkt zo: je kijkt eerst wat het Probleem is, doet onderzoek naar de Oorzaak, bepaalt het Doel, bedenkt (dan pas) Oplossingen en houdt achteraf een Evaluatie. Het is slim om als verkeersouder of verkeerscommissie eerst te bepalen wat de grootste problemen zijn op het gebied van verkeersveiligheid.

Wat vinden de ouders van de verkeerssituatie rond school?

Wij raden aan om zowel ouders als kinderen te vragen welke problemen zij ervaren. Als tachtig procent van de ouders klaagt over fout geparkeerde auto’s, dan is het duidelijk dat dit een groot probleem is. VVN heeft een speciale enquête voor ouders gemaakt die aangepast kan worden aan de situatie rond jullie school. In de vragenlijst staan o.a. vragen over de route van school naar huis.

Wat vinden de kinderen van de verkeerssituatie rond school?

Wat zijn de ervaringen van de kinderen als ze naar school lopen of fietsen? Kinderen hebben vaak een andere kijk op de situatie. Praat met een klas of groepjes kinderen over dingen die hen opvallen op de route naar school.

Analyseren

Omdat iedereen een andere route loopt of rijdt, krijg je waarschijnlijk een waslijst aan problemen. Het is van belang om de grootste verkeersproblemen rond de school aan te pakken. Samen met leraren of andere ouders kun je bepalen welke punten dit zijn en ze volgens de PODOE methode oplossen. Selectiecriteria kunnen zijn:

  • Gevaar voor de kinderen.
  • Veel ouders die een specifiek probleem noemen.
  • Veel kinderen die een specifiek probleem noemen.
  • Draagvlak binnen de school (directie, team, medezeggenschapsraad).
  • Is de oplossing haalbaar binnen korte tijd?

Oorzaak van het probleem

Wat is de oorzaak van het probleem? Door onderzoek kun je het antwoord hierop vinden. Is er op het zebrapad voor school bijvoorbeeld een slecht uitzicht vanwege geparkeerde auto’s of rijden de auto’s te hard door de straat? En zijn dat ouders van de school of mensen die een sluiproute nemen? En als ouders fout parkeren, doen ze dat dan uit luiheid of zijn er niet voldoende parkeerplaatsen?

Om achter de oorzaak van het probleem te komen is het belangrijk dat je zelf onderzoek doet. Ga eens bij school staan op het moment dat deze bijna begint of uit gaat. En vraag anderen uit de verkeerscommissie dat ook te doen. Wat valt op?

Wat is het doel?

Het is belangrijk welk doel je wilt bereiken. Wil je een zebrapad op een verhoogde drempel voor de school laten aanleggen, zodat kinderen beter uitzicht hebben en dat auto’s snelheid moeten verminderen? Of heb je een ander doel voor ogen, zoals het verminderen van auto’s die bij school parkeren of het vermeerderen van kinderen die zelf naar school komen? Per probleem is het belangrijk om het doel te formuleren.

Oplossingen bedenken

Nu je weet wat de belangrijkste verkeersknelpunten zijn en wat de oorzaak en het doel is, kun je gaan brainstormen over de oplossing. Wij raden aan om per probleem minimaal vijf creatieve oplossingen te bedenken. Stel dat er veel last is door foutparkeerders, dan zou je onder andere dit kunnen doen: de straat afsluiten, de foutparkeerder boos of juist vriendelijk aanspreken, foto’s publiceren via de nieuwsbrief of laten zien op ouderavonden, parkeerbonnen uitdelen of een parkeerverbod voor de school instellen.

Kiezen van de juiste oplossing

Wat is de beste oplossing voor het probleem? Daar kom je achter door onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Brengt deze activiteit het doel dichterbij?
  • Past deze activiteit bij ons als verkeerswerkgroep? Geloven we er in?
  • Durven we de maatregel uit te voeren?
  • Past deze activiteit bij de sfeer op school en de sfeer tussen de ouders?
  • Is uitvoering van deze activiteit haalbaar qua mankracht en financiën?

Actie ondernemen en een actieplan maken

Je wilt vooral dat iedereen meewerkt aan de oplossing, dus foutparkeerders boos aanspreken en hun foto’s publiceren is waarschijnlijk geen goed idee. Wat je wel kunt doen is een stapsgewijs plan opstellen. Maak bijvoorbeeld anonieme foto’s van de verkeerschaos voor school, maak afspraken met de ouders en spreek ouders aan die fout parkeren. In het actieplan staat wie de taken wanneer gaat uitvoeren.

Evalueren

Het is slim om een actie te evalueren als die is afgelopen. Welke dingen gingen er goed en welke dingen kunnen er beter en hoe? Wat hebben jullie geleerd voor de volgende actie? Ook bij die volgende actie kan de PODOE-aanpak weer van pas komen.

Van probleem naar oplossing - podoe - handleiding (PDF)