Gedrag van kinderen in het verkeer: groep 5 & 6

6 september 2017

In Nederland gaan kinderen vanaf gemiddeld negen jaar voor het eerst alleen naar school. Door veel te oefenen met de ouders kunnen kinderen sneller zelfstandig deelnemen aan het verkeer. En ook op school zal nu veel worden geoefend.

VVN Kind en Verkeer kindje met stopbord

Verkeersinzicht kinderen groep 5 & 6

Jonge kinderen vinden het lastig om afstand en snelheid in te schatten. Het is voor hen moeilijk om te bedenken of ze wel of niet nog voor die aankomende auto kunnen oversteken. Vanaf ongeveer 10 jaar kunnen kinderen goed in een rechte lijn fietsen, zonder te slingeren achterom kijken en hun hand uitsteken. Veilig Verkeer Nederland zet zich ervoor in om weggebruikers duidelijk te maken dat jonge kinderen onervaren zijn in het verkeer en om daarom juist in de buurt van kinderen extra oplettend te zijn.

Verkeerspakket Op voeten en fietsen

Oefenen, oefenen, oefenen: in groep 5 en 6 draait het allemaal om het leren toepassen van de verkeersregels die de kinderen hebben geleerd. Kinderen gaan zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het programma Op voeten en fietsen bevat 8 verkeerswerkbladen, met toetsen, verkeersborden, filmpjes en lessen voor het digibord. Elk jaar wordt het materiaal geactualiseerd. Het programma kost 4,69 euro per leerling en is online te bestellen. Op voeten en fietsen is een goede voorbereiding op het landelijke schriftelijke- en praktijk Verkeersexamen. Voor de kinderen is een speciale website: kids.vvn.nl. Hierop staat extra oefenstof, filmpjes, verkeersspellen, stellingen en een verkeersencyclopedie.

VVN Schoolpleinpakket

Het Schoolpleinpakket is een lespakket geschikt voor groep 1 t/m 8. Leerlingen leren hiermee oversteken, veilig af te slaan, voorrang te geven en nog veel meer nuttige dingen. In het pakket zitten onder andere verkeerslichten, een zebrapad, hesjes en verkeersborden. De lessen worden omschreven in een handleiding en met het bijgeleverde stoepkrijt kunnen de situaties op het plein worden getekend. De lessen worden gegeven door een leerkracht, maar Verkeersouders en leerlingen uit de bovenbouw kunnen helpen.

Lees meer over het gedrag van kinderen in het verkeer