VVN Leerplan Verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland is een specialist in verkeerseducatie. Meer dan 60% van de basisscholen in Nederland maken gebruik van onze verkeersmethode voor de verkeerslessen.

De belangrijkste inzichten uit het Leerplan Verkeerseducatie

De vier domeinen die worden onderscheiden om verkeersveilig gedrag aan te leren zijn: kennis, veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Er zijn leerdoelen uitgedacht voor elke groep en hun rol in het verkeer: een rol als passagier, voetganger en fietser. De leerlijn en het leerplan vormen een leidraad bij het ontwikkelen van de leermiddelen, zoals filmpjes, praktijklessen, lessen voor het digibord, theorielessen, discussies en presentaties, onderzoeken, samenwerken en reflecteren.


VVN Verkeersmethode

De VVN Verkeersmethode maakt onderdeel uit van het Leerplan Verkeerseducatie. De methode bestaat uit verkeerslessen die kinderen uitdagen, zelf laten nadenken en samen laten werken. Kinderen leren op het niveau dat past bij hun leeftijd na te denken over verkeerssituaties. Zo leren de jongste kinderen bijvoorbeeld waarom veiligheidsafspraken belangrijk zijn en kunnen enkele belangrijke verkeerstekens en -borden benoemen. De bovenbouw wordt voorbereid op onder andere een veilige fietstocht naar de middelbare school, maar ook de druk van fietsen met vrienden en onveiligheid van fietsen met smartphones.


VVN Verkeersexamen

Om het verkeersinzicht te testen wordt zowel het VVN theoretische verkeersexamen als het VVN praktische verkeersexamen afgenomen op bijna alle scholen in Nederland. Het theorie-examen wordt landelijk uitgevoerd en bestaat uit 25 vragen. De praktijktoets is een route die de kinderen moeten fietsen in de buurt van hun school. De dag van het praktijkexamen wordt bepaald door degene die het examen organiseert. Voordat leerlingen mee mogen doen moet hun fiets voldoen aan de eerste vijftien punten van de fietscontrolekaart. Als de fiets voldoet aan deze punten, kan er veilig mee worden gefietst. Zowel het theoretische als het praktische verkeersexamen kan worden geoefend door leerlingen met hun docenten of ouders.


VVN Verkeersouders

Op zo’n 3.000 basisscholen in Nederland zijn één of meer VVN Verkeersouders actief. Zij helpen docenten bijvoorbeeld met het organiseren van praktijklessen, maar kunnen zich ook inzetten voor de verkeersveiligheid rondom scholen en andere zaken op het gebied van verkeerseducatie.

Voor veel schoolvakken bestaat er al een doorlopende leerlijn, waarin de inhoud en leerdoelen zijn vastgelegd. Voor verkeerseducatie bestond dit nog niet. Met de doorlopende leerlijn van VVN en het daarop gebaseerde leerplan van SLO en VVN wordt een stevige basis gelegd voor de verkeersveiligheid van onze kinderen. Wordt er op jouw school nog (te) weinig aandacht besteed aan verkeerseducatie? Neem dan eens contact op met Veilig Verkeer Nederland voor de mogelijkheden.

Veilig Verkeer Nederland is een specialist in verkeerseducatie.

Meer dan 60% van de basisscholen in Nederland maken gebruik van onze verkeersmethode voor de verkeerslessen. Veilig Verkeer Nederland heeft een Leerplan Verkeerseducatie ontwikkeld. Dit leerplan is, samen met het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO, omgezet naar een doorlopende leerlijn voor kinderen in groep 1 tot en met 8. Deze leerlijn biedt een inhoudelijk kader voor de opbouw en samenhang in de lesstof.